CL:Control

Pénzügyi kontrolling rendszer

A CL:Controlling rendszer minden vállalatra és intézményre maximálisan testreszabható pénzügyi tervező és riport rendszer. Igazodik a már meglévő belső üzletmenethez és üzleti modellhez. Különös hangsúlyt helyez azokra az információkra, amelyek veszélyekről tudósítanak. Az ellenőrzést és az információellátást koordinálja. Használatával célorientáltan, a környezeti változásokhoz igazodva válik irányíthatóvá az adott vállalat vagy intézmény. A tervezett tárgyévi és a tényadatok közötti eltérést vizsgálja valósidejű analitikai és előrejelzési eszközök segítségével.

FŐBB FUNKCIÓK

 • Pénzügyi tervezés
 • Előrejelzések
 • Pénzügyi folyamatok nyomon követése
 • Pénzügyi döntés-előkészítés
 • Kiadások csökkentése

Előrejelzések

A jövőbeli vélt környezeti változások könnyedén modellezhetőek. Ezek segítségével előre láthatjuk azok hatásait a tervezett költségvetésre. A kapott eredmények felhasználásával időben reagálhatunk a környezetre és elkerülhetővé válnak a fenyegetések.

Riportok

Az aktuális adatokból készült részletes riportok és kimutatások segíthetik az adatanalízist és a döntéshozatalt. Segítségükkel könnyen átláthatóvá válik a pontos állapot. A számoszlopok mellett a grafikus megjelenítést is használva, teljes képet kaphatunk a tényekről.

Jogosultsági rendszer

A beépített szabadon paraméterezhető jogosultsági rendszer rendkívül sokrétűen konfigurálható.

Adatforrások

Az adatbázis kialakítása során több külső rendszer által szolgáltatott adatok is felhasználhatóak. A rendszer támogatja ezeket a külső adateléréséket, viszont a kialakítandó adatinterfészek meglehetősen heterogén képei miatt, az egyes interfészek további speciális fejlesztést igényelnek.

Pénzügyi tervezés

A tervezéshez szükséges adatok és képletek a felhasználó által szabadon megadhatóak. Az egymástól függő entitások könynyedén összekapcsolhatóak. Az összeállított bonyolult képletek értékeit alrészekként kiértékelve is végigkövethetjük, így sokkal több információt kaphatunk a számolásokból, mint azok végeredményei.

Testreszabható megoldás

A rendszer paraméterei és adatai teljes mértékben szervezetre szabható felépítéssel rendelkeznek. A valós idejű adatokkal történő kontrolling pontosan azokat a számokat és képleteket használja, amik az adott cég életében kulcsfontosságú információkkal bírnak.

Multidimenzionális OLAP modul

Az OLAP (On-line Analitical Processing) modul olyan rendkívül komplikált, komplex és időigényes adatok részletes elemzését teszi lehetővé, melyet egy egyszerű, struktúrált adatbázison nem, vagy csak nagyon lassan és nehezen lehet elvégezni. Feladata, hogy a különböző adatokat különböző távlatokból vesse össze, ezáltal támogatva az információszerzést.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK ÉS SZEKTOROK

 • Államigazgatás, Közigazgatás, Állami vállalatok
 • Ipar
 • Telekommunikáció, Média
 • Energetikai és Környezetgazdálkodás
 • Mezőgazdaság, Oktatás, Egészségügy
 • Szolgáltatás